Informacja o wyborze partnera- pracodawcy w celu realizacji projektu:

Czudec, dnia 27.10.2023

Wyniki z wyłonienia partnera- pracodawcy

W dniu 27.10.2023 r. o godzinie 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Czudcu  dokonano otwarcia ofert na wybór partnera -pracodawcy spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07, działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona w dniu 20.10.2023 r. przez:

PPUH „POLOX” s.c. Stanisław Gątarski, Marta Gątarska

38-121 Pstrągowa 815

Do dnia 25.10.2023 r. do godziny 9.00 nikt więcej nie złożył oferty.

Po sprawdzeniu wymogów formalnych i kryteriów oceny wyłoniono partnera:

PPUH „POLOX” s.c. Stanisław Gątarski, Marta Gątarska

38-121 Pstrągowa 815

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *