Rekrutacja 2024/2025

 

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji 2024/2025

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • geografia
 • historia
 • próg punktowy 70 pkt

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ODDZIAŁ POŻARNICZO – RATOWNICZY

 • język angielski
 • biologia

próg punktowy 70 pkt

Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań zdrowotnych: http://www.zsczudec.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oswiadczenie-rodzica-o-braku-przeciwskazan-do-przystapienia-do-testu-sprawnosci-fizycznej-LO.docx

TECHNIKUM

technik budownictwa :

 • fizyka
 • geografia

próg punktowy 50 pkt

technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • geografia
 • biologia

próg punktowy 50 pkt

technik hotelarstwa:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik architektury krajobrazu:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik usług kelnerskich:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

wszystkie zawody

 • język obcy
 • informatyka

próg punktowy – do wyczerpania limitu miejsc

*   kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim7