Oferta edukacyjna na rok 2023/2024

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021