Oferta edukacyjna na rok 2024/2025

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025