Oferta edukacyjna na rok 2022/2023

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021