Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne

Zespół Szkół w Czudcu
oferuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:
kucharz
kelner
Rekrutacja trwa!
Nie zwlekaj! Postaw na siebie, swój rozwój i podnieś swoje kwalifikacje!
Zapisz się  już dziś!
na
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
T.6 Sporządzanie potraw i napojów lub T.9  Wykonywanie usług kelnerskich

Nauka będzie trwać  1,5 roku, tj. 3 semestry  w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Czudcu. Zajęcia odbywać  się będą w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Warunki przyjęcia na kurs kwalifikacyjny:
  • ukończone 18 lat,
  • ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa,
  • złożenie kompletu dokumentów: (formularz zgłoszeniowy, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie z OKE – absolwenci gimnazjów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie, kserokopia dowodu osobistego).

Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc określonych przez dyrektora szkoły.

Zespół Szkół w Czudcu
ul. Parkowa 7
38-120 Czudec
tel/fax 17 277 10 13
www.zs-czudec.pl
zs_czudec@poczta.wp.pl


Tak może wyglądać twoja ścieżka edukacyjna