Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

I. Informacje ogólne.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, które działa w Zespole Szkół w Czudcu, zrzesza chętnych uczniów, zainteresowanych funkcjonowaniem przyrody.

W roku szkolnym 2012/2013 w skład zespołu wchodzą uczniowie kl. I LO:

Przewodniczący: Agnieszka Golik

Zastępca: Rafał Kotwa

Członkowie:

 • Wojciech Furtek
 • Barbara Powęzka
 • Katarzyna Opalińska

Opiekunem koła jest mgr Marta Pytko

Działania podejmowane przez SK LOP mają na celu:

 • rozwinięcie u uczniów twórczego  myślenia o ekologii i ochronie środowiska,
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą,
 • wyposażenie uczniów w umiejętność obserwacji własnego środowiska i zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka,
 • nauczenie się  współpracy w grupie,
 • poznanie przez uczniów  zasad  funkcjonowania gminy.

Nasze działania związane są z terenem szkoły a także  dotyczą współpracy z różnymi instytucjami. W realizacji zadań SK LOP współpracuje z:

 • Urzędem Gminy w Czudcu w ramach opracowania zadań w konkursie  „Świadomy wie co robić z ZSEE”
 • Zarządem Okręgowym LOP w Rzeszowie (przeprowadzenie etapu szkolnego OWE)
 • Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie (wymiana informacji nt. konkursu „Świadomy wie co robić z ZSEE”.

Nasze coroczne działania obejmują główne akcje:

 • „Sprzątanie Świata”,
 • wykonywanie gazetek o tematyce przyrodniczej,
 • opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole i pracowni biologicznej.

W trakcie roku szkolnego koło proponuje młodzieży udział w różnych konkursach .  W tym roku są to:

 • Ogólnopolski konkurs „Świadomy wie co robić z ZSEE”,
 • XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Szkolny konkurs „Łowcy baterii”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na spotkania naszego koła.

II. Uczniowie o udziale w konkursach i akcjach.

Ogólnopolski konkurs „Świadomy wie co robić z ZSEE”

Jesteśmy uczniami kl. I LO w naszej szkole. W tym roku bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Konkurs składa się z dwóch etapów, których celem jest upowszechnienie praktycznej wiedzy na temat zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W pierwszym etapie, który trwał od października do stycznia opracowywaliśmy zadania, w których zapoznawaliśmy się z procedurami dotyczącymi właściwego postępowania w przypadku dzikich wysypisk śmieci a także z regułami postępowania z ZSEE.

Jako zespół Koko Eko Spoko wyruszyliśmy na poszukiwanie dzikich wysypisk na terenie naszej gminy i wykonaliśmy mapkę.Aby zdobyć informacje na temat zarządzania odpadami komunalnymi oraz elektroodpadami udaliśmy się z wizytą do urzędu gminy Czudec do działu zajmującego się działalnością gospodarczą i ochroną środowiska.

W styczniu w naszej szkole odbyła się akcja promocyjna związana z ZSEE, w czasie której zaprezentowaliśmy nasz Eko-zespół oraz rozdaliśmy uczniom naszej szkoły ulotki z praktycznymi poradami, co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji drugiego etapu konkursu, polegającego na zbiórce zużytego sprzętu na terenie naszej szkoły. Właśnie przygotowujemy akcję promocyjną zbiórki. Konkurs zakończy się w kwietniu.

Życzcie nam powodzenia i zachęcamy Was do współpracy.
Opracowała: Agnieszka Golik

Akcja Sprzątanie Świata 2012 w Zespole Szkół w Czudcu

W dniu 14 września 2012 r. młodzież naszej szkoły, wraz z opiekunami już po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było: „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”. Uczniowie wszystkich klas, zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt,  uporządkowali wcześniej wyznaczone rejony wokół szkoły. Szczególną uwagę zwracali na segregację odpadów. Akcja ta uwrażliwia  młodzież na problemy związane z zanieczyszczeniem wód, gleb, powietrza, uczy  odpowiedzialności za środowisko w którym  żyjemy, a także daje im  poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

SK LOP opracowało plan akcji, przydział rejonów, termin przeprowadzenia prac. Informacje na ten temat znalazły się na gazetce szkolnej. Przez cały ten okres uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat właściwej segregacji odpadów.

(oprac. R. Kotwa)