Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Celem działalności SKC jest propagowanie i rozwijanie wśród młodzieży wolontariatu chrześcijańskiego. Wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów. Pogłębia swoją motywację duchowo – religijną, służy ludziom, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych ludzi, odnosi się z szacunkiem i miłością do ludzi, nie oczekuje za swoją pracę zapłaty.

Koło działa według planu pracy opracowanego na podstawie zasad wolontariatu chrześcijańskiego.

Na spotkaniach członków SKC, młodzież naszej szkoły rozwija życie duchowe, zaspokaja duchowe i społeczne potrzeby, podejmując dzieła miłosierdzia – prowadząc kwesty i służąc pomocą kolegom, prowadzi działalność turystyczno – krajobrazową.

Członkami SKC są uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu.

Przyłącz się do nas!

Opiekunowie: mgr inż. Agnieszka Dziadosz