Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
  1. Agnieszka Fortuna – przewodnicząca Rady Rodziców.