Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
  1. Wójcik Grażyna- przewodnicząca Rady Rodziców.