Samorząd szkolny

 Przewodnicząca:

Wiceprzewodnicząca: 


Skarbnik:

Sekretarz:

Członek: 

opiekun: mgr Renata Żołądek