Dyrekcja

Dyrektor
Zespołu Szkół w Czudcu

mgr Ryszard Wacko

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu
ds. kształcenia praktycznego i zawodowego

mgr inż. Monika Tarczyńska – Obrocka

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024:

Przedmioty ogólnokształcące:

 • biologia – Pytko Marta
 • chemia: Jolanta Ziobro
 • język angielski: Rykała Agnieszka, Sharp Agnieszka
 • język niemiecki: Gurbisz Urszula
 • fizyka: Wacko Ryszard
 • geografia: Żołądek Renata, Wacko Ryszard
 • historia: Żołądek Renata,
 • język polski: Pietrucha Elżbieta
 • matematyka: Małgorzata Baran
 • podstawy przedsiębiorczości: Piękoś Małgorzata
 • edukacja dla bezpieczeństwa: Hałas Bartosz
 • religia: ks. Drzał Sebastian
 • informatyka: Wolan Łukasz, Wacko Ryszard
 • wiedza o społeczeństwie: Żołądek Renata
 • wychowanie fizyczne: Szela Wojciech, Hałas Bartosz
 • wychowanie do życia w rodzinie: Pytko Marta 
 • doradztwo zawodowe : Piękoś Małgorzata

Przedmioty zawodowe:

Technikum budowlane:

 • Dziadosz Agnieszka
 • Kozłowska Krystyna
 • Hnatów Tomasz

Technikum w zawodzie : Hotelarz

 • Magdalena Farej

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • Cygan Anna
 • Farej Magdalena
 • Machowska Agnieszka
 • Moskwa Joanna
 • Szela Justyna
 • Piękoś Małgorzata

Zajęcia w profilu strażacko-ratowniczym:

Krzanowski Łukasz

Biblioteka szkolna:

 • Bytnar Lidia

Zajęcia rewalidacyjne :

 • Pietrucha Elżbieta
 • Szela Justyna
 • Machowska Agnieszka

Pedagog szkolny:

 • Domino Tomasz

Pedagog specjalny:

 • Cygan Anna
 • Moskwa Joanna
 • Machowska Agnieszka

Psycholog:

Szmyd Joanna