Dyrekcja

Dyrektor
Zespołu Szkół w Czudcu

mgr Ryszard Wacko

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu
ds. kształcenia praktycznego i zawodowego

mgr inż. Monika Tarczyńska – Obrocka