FENIKS w naszej szkole

W naszej szkole już rok temu powstał .. FENIKS i wcale nie narodził się z popiołów, a z zainteresowań naszych uczniów.
Nie chodzi tu wcale o mityczne ptaszysko, a o projekt realizowany przez nauczyciela fizyki – mgr. Krzysztofa Zandeckiego z kilkoma uczniami naszej szkoły, którzy postanowili rozwijać swoje kompetencje naukowo – techniczne, matematyczne informatyczne.

Projekt FENIKS jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na terenie trzech województw (małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) przez konsorcjum złożone z trzech uniwersytetów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Celami programu adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są m.in.:

  • rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
  • wzmocnienie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych,
  • uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
  • rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Zajęcia w ramach projektu FENIKS są zajęciami pozalekcyjnymi i mają na celu reaktywację dawnych „kółek zainteresowań fizyki” z tą różnicą , że odbywają się pod patronatem uczelni wyższych i obejmują wizyty młodzieży szkolnej na wykładach uniwersyteckich oraz przyjazdy pracowników uczelni do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadczeniami pokazowymi.

Wielką innowacją projektu FENIKS jest to, że podczas zajęć młodzi naśladowcy Einsteina i Keplera sami wykonują doświadczenia i uczą się ostrości myślenia oraz dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Zainteresowani uczniowie mogą także za pośrednictwem internetu uczestniczyć w ciągłym rankingu najlepszych fizyków, kończącym się zdobyciem tytułu „Najlepszego fizyka miesiąca/roku Ligi Fizycznej”.

Naszym młodym FENIKSOMi ich profesorowi życzymy wytrwałości w walce o odrodzenie ścisłego fizycznego myślenia w XXI wieku i przypominamy historię ptaszyska, którego imieniem został nazwany omawiany projekt:
 
F E N I K S – według niektórych „był to ptak indyjski o purpurowo – złotym (ognistym) upierzeniu, który przebywał w powietrzu 500 lat. Po owym czasie miał przylatywać do Heliopolis w Egipcie, gdzie spalał się jakoby na ołtarzu świątyni na popiół. Jednak już następnego dnia miał się odradzać z popiołów (powiedzenie: „jak feniks z popiołów”), a trzeciego – zupełnie dorosły – pozdrowiwszy kapłana, miał odlatywać na kolejne 500 lat.” (cyt. za Wikipedia, wolna encyklopedia)

(oprac. Monika Grębowska – Dziedzic)

 Rozmowa z mgr Krzysztofem Zandeckim – realizatorem programu FENIKS w naszej szkole.

mgdz:
– Czym jest program FENIKS i do kogo jest adresowany?
Krzysztof Zandecki:
– Program FENIKS to przedsięwzięcie Uniwersytetu Rzeszowskiego, mające na celu zainteresowanie fizyką młodzieży szkół ponadgimnazjalnych głównie ze środowisk wiejskich.
O programie FENIKS dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku szkolnym i postanowiliśmy spróbować tym bardziej, że znalazła się grupka uczniów uczęszczających wtedy do klas pierwszych, która chciała spojrzeć na fizykę inaczej niż tylko przez pryzmat 45 minutowych, nie zawsze interesujących lekcji.
mgdz:
– Z tego, co Pan mówi wnioskuję, że zajęcia prowadzone w ramach programu FENIKS, nie są zwyczajnymi lekcjami fizyki.
Krzysztof Zandecki:
– Nie. Odstawiliśmy na bok nudną i nie zawsze przydatną teorię i skupiliśmy uwagę na doświadczeniach fizycznych, które uświadamiają nam, że fizyka jest cały czas obecna w naszym życiu i często bardzo nam je ułatwia. Część z tych doświadczeń każdy z nas mógłby wykonać we własnym domu, w którym nie ma labolatoryjnego sprzętu.
mgdz:
– Czy aby wziąć udział w zajęciach prowadzonych w ramach FENIKSA trzeba spełnić jakieś kryteria, takie jak na przykład 5 z fizyki na świadectwie szkolnym? :
Krzysztof Zandecki:
– Oczywiście, że nie. Nie oceny się tutaj liczą, tylko chęci i zainteresowania. Na moje zajęcia może chodzić każdy uczeń, który lubi fizykę i chciałby lepiej ją poznać od strony praktycznej. W tym roku szkolnym kończy się I edycja programu FENIKS i rozstaję się z młodzieżą z klasy II LO, II TB/K i II TŻ/H, a od września zaczynam pracę z kolejną grupą zainteresowanych uczniów.
mgdz:
– Czy ma Pan już komplet uczestników programu na następny rok szkolny?
Krzysztof Zandecki:
– Hmn…myślę, że już wiem, z kim będę pracował w roku następnym, ponieważ większość zainteresowanych już deklarowała chęć wzięcia udziału w FENIKSIE, ale myślę, że grupa sformuje się dopiero we wrześniu, kiedy rozpoczną się zajęcia II edycji programu.
Ostatnio, żeby przybliżyć młodzieży naszej szkoły całe przedsięwzięcie, odbyły się 2-godzinne zajęcia z przedstawicielami Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr Rafałem Rakiem i dr Martą Łuszczak, którzy wystąpili z wykładem na temat cząstek elementarnych oraz zastosowania fizyki w ekonomii. Przeprowadzili także wraz z naszymi uczniami doświadczenia z akustyki i dyfuzji.
mgdz:
– Podobało się?
Krzysztof Zandecki:
– Musiało się podobać. Te zajęcia pokazały jak fascynująca może być fizyka i jakich emocji może dostarczyć,…trzeba tylko…
mgdz:
– … puścić wodze wyobraźni? :
Krzysztof Zandecki:
– …rzekłbym raczej…uwolnić się od schematów.
mgdz:
– Wobec tego, życzę Panu i pańskim podopiecznym właśnie niestandardowego podejścia do fizyki i przekraczania barier, którymi niestety obwarowane są 45 minutowe lekcje z tego przedmiotu.
Krzysztof Zandecki:
– Dziękuję.
mgdz:
– A ja dziękuję za rozmowę.

(wywiad przeprowadziła i opracowała Monika Grębowska – Dziedzic)